Badania sportowe

Każdy z Państwa podpisuje na deklaracji oświadczenie o braku przeciwskazań do uprawiania sportu swojego dziecka i zobowiązuje się do wykonania badań sportowych, które są podstawą do dopuszczenia zawodnika do rozgrywek ligowych i turniejowych. Najważniejszym argumentem, aby regularnie wykonywać badania, jest zdrowie dzieci i świadomość, że dziecko jest w pełni przebadane i zdolne do gry. Badania są ważne 6 miesięcy. Należy je wykonywać cyklicznie, aby uniknąć problemów zdrowotnych podczas dorastania i zapobiegać ewentualnym wadom. Badania należy przekazać trenerowi prowadzącemu.

 

Badania może (nie musi) wykonać lekarz rodzinny. Placówki sportowo lekarskie:

- Główny Ośrodek Badań Lotniczo - Lekarskich Aeroklubu Polskiego Wojewódzkiej Przychodni Sportowo - Lekarskiej. Wrocław, ul. Sienkiewicza 110.

- Międzywojewódzka Przychodnia Sportowo - Lekarska S.A. Wrocław, aleja Ignacego Jana Paderewskiego 35.

Popularne