News

Ubezpieczenie dla zawodników NNW

Osoby, które zgłosiły chęć ubezpieczenia dziecka w Generali, proszone są o uiszczenie opłaty na konto Akademii, w tytule należy wpisać:

"imię nazwisko, ubezpieczenie NNW"

nr konta: 04 1090 2503 0000 0001 3349 5264

Koszt ubezpieczenia wynosi 27,57 zł. Poniżej można pobrać polisę, oczywiście my ją mamy w dokumentacji Akademii, więc nie mają Pańtwo obowiązku drukowania polisy.

Polisa NNW

Popularne