News

Opłata od IV.2021

Od kwietnia zmianie ulega opłata za treningi piłkarskie w AS Fenomen Leśnica. Wynosić ona będzie 120 zł miesięcznie we Wrocławiu (Leśnicy) oraz 100 zł w Lutyni. Jest to spowodowane podniesieniem o 100 % opłaty za wynajem boisk oraz podnoszeniem innych kosztów stałych takich jak opłaty sędziowskie, księgowość, platofma protrainup, paliwo itd.

Nie podnosiliśmy opłaty przez około 2 lata i chcieliśmy utrzymać niski koszt opłat za treningi, biorąc pod uwagę inne Akademie we Wrocławiu. Jednak nie bylibyśmy w stanie dalej funkcjonować tak jak dotychczas i utrzymywać wysoki poziom szkolenia. Mamy nadzieję, że nie będzie to przeszkoda dla Państwa, aby dzieci uczęszczały na treningi. Proszę pamiętać, że mamy 3 możliwości niższej opłaty za treningi:

- rodzeństwo (120 zł pierwsze dziecko, każde kolejne 60 zł)

- choroba/kontuzja powyżej 2 tygodni

- podanie o obniżenie lub anulowanie opłaty w danym miesiącu lub dłuższym okresie spowodowane trudną sytuacją finansową/materialną

Uchwała o zmianie opłaty za treningi od kwietnia 2021

Popularne