News

Zmiana wysokości składki członkowskiej

Od marca 2023 zmianie ulega wysokość składki członkowskiej w AS Fenomen Leśnica. Wynosić ona będzie 170 zł miesięcznie. Jest to spowodowane głównie ogromnym wzrostem opłat za wynajem wszystkich obiektów sportowych z jakich korzystamy oraz kosztów stałych takie jak opłaty sędziowskie, księgowość, wynagrodzenia dla trenerów, paliwo itd. Od września do lutego udawało nam utrzymać najniższą składkę we Wrocławiu ze względu na dofinansowania. Składka dalej pozostaje niska w porównaniu z innymi klubami we Wrocławiu. Jeśli chcemy zachować tak dobrą jakość treningów tj. trenerzy z licencjami UEFA B, UEFA C, 2 trenerów na treningach, treningi 1,5 - 2 h jesteśmy zmuszeni podnieść składkę do kwoty 170 zł, a dla nas najważniejsze, aby treningi stały na jak najwyższym poziomie przy jednocześnie niskiej kwocie składki członkowiej.

Mamy nadzieję, że nie będzie to przeszkoda dla Państwa, aby dzieci uczęszczały na treningi. Proszę pamiętać, że mamy 3 możliwości niższej składki członkowskiej:

- rodzeństwo (170 zł pierwsze dziecko, każde kolejne 80 zł)

- podanie o obniżenie lub anulowanie opłaty w danym miesiącu lub dłuższym okresie spowodowane trudną sytuacją finansową/materialną

Uchwała o zmianie opłaty za treningi od marca 2023

Popularne